Decyzja Marszałka Sejmu z 23 stycznia 2018 r. o skierowaniu złożonego w Sejmie projektu ustawy OKIU FSSM RP pod obrady Sejmu

Zawiadomienie Marszałka Sejmu RP