II termin IX Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SKPP za 2017 r.


Komunikat Zarządu

II termin IX Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SKPP za 2017 r.: 26 kwietnia br. godz. 15:45,
Dom Klubowy, Wrocław.

Szczegóły organizacyjne oraz informacja z WZ SKPP w Karpaczu w dniu 7 kwietnia br. - w mejlu do członków SKPP.

[Opublikowano 10.04.2018]

Materiały na IX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SKPP są dostępne w dziale "DLA CZŁONKÓW SKPP":

- Proponowany porządek zebrania
- Informacja Zarządu SKPP skierowana do członków Stowarzyszenia zalegających z opłatą składek członkowskich
- Sprawozdanie z zebrania SKPP Dolny Śląsk 21 marca 2018 r.
- Bilans
- Proponowany porządek zebrania (I termin)
- Informacja dla KR SKPP z działalności Zarządu SKPP w 2017 r.
- Sprawozdanie Prezesa Zarządu SKPP za 2017 r.