Zebranie Zespołu Pomocy Prawnej SKPP 12 czerwca

 

W dniu 12 czerwca br. o godz. 16:30 w DK "ŚNIEŻKA" obędzie się spotkanie Zespołu Pomocy Prawnej z osobami korzystającymi z ochrony prawnej SKPP, funkcjonariuszami  dotkniętymi skutkami mundurowej ustawy represyjnej.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

  • etapu spraw odwoławczych przygotowanych przez współpracujące z SKPP kancelarie prawne,
  • ocena skuteczności sądowej drogi odwoławczej od decyzji emerytalno-rentowych wydanych na podstawie ustawy represyjnej z 2016 r. oraz
  • alternatywne, podejmowane równoczesne, środki zmierzające do cofnięcia sytuacji represjonowanych funkcjonariuszy do stanu prawnego z przed 2016 r.

Na spotkanie zapraszamy również innych zainteresowanych.