Pomoc funkcjonariuszom dotkniętym ustawą represyjną z 2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej we współpracy z kancelarią prawną Adwokat Martą Toś-Trzeciak, w ramach udzielanej pomocy funkcjonariuszom pokrzywdzonym ustawą represyjną, zamówił sporządzenie wzoru zażalenia na postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszeniu postępowań odwoławczych od decyzji ZER MSWiA do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny zgodności ustawy represyjnej z konstytucją. Zażalenie uwzględnia m.in. dotychczasowe uzasadnienia i argumentację Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który rozpatruje zażalenia na zwieszenie postępowań.