W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

W związku z Apelami III Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz Prezydium Zarządu Federacji o aktywny udział członków Federacji i ich przedstawicieli w wyborach samorządowych Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej postanowił o udziale w czynnym poparciu wszystkich "mundurowych" kandydatów w wyborach samorządowych, jako przedstawicieli środowisk mundurowych, a zwłaszcza środowiska policyjnego. Stowarzyszenie zgodnie ze swymi celami statutowymi, m. in. "o zgłaszaniu i popieraniu swoich przedstawicieli i członków stowarzyszenia, jako kandydatów do organów wybieralnych", będzie wspierać wszystkich "mundurowych" kandydatów, niezależnie od tego z jakiej listy i z jakiego komitetu wyborczego będą kandydować. Zarząd Stowarzyszenia proponuje stworzenie wspólnej listy poparcia, umożliwiającej osobom kandydującym wpisy na taką listę, a wyborcom ze środowisk mundurowych orientację co do potrzeby poparcia. Jednocześnie apelujemy o zgłaszanie się przedstawicieli i członków środowisk policyjnych do prac w komisjach wyborczych jako ich członkowie oraz jako mężowie zaufania lub społeczni obserwatorzy przebiegu wyborów.

Zarząd SKPP