Apel Prezydium Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych!

Zbliża się termin wyborów samorządowych. Kalendarz wyborczy został ustalony tak, aby maksymalnie skrócić kampanię wyborczą oraz utrudnić jej organizację i prowadzenie przez organizacje pozarządowe. Przepisy kodeksu wyborczego forują partie polityczne, kosztem stowarzyszeń. Sytuacja ta wymaga szczególnej mobilizacji i sprawnego działania wszystkich stowarzyszeń – członków Federacji.

Każde stowarzyszenie wchodzące w skład Federacji powinno aktywnie włączyć się w kampanię wyborczą. Nasza aktywność powinna koncentrować się na zgłaszaniu: kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych, kandydatów na radnych, mężów zaufania, a w przypadku spełnienia wymogów ustawowych społecznych obserwatorów wyborów.

(...)

Przeczytaj cały apel