W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Komunikat Zarządu do członków oddziału wrocławskiego

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

A - ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz
B - ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie.

Czas pracy członków komisji A - w godzinach głosowania, a komisji ustalającej wyniki B w godzinach od 20:00 do czasu protokolarnego policzenia głosów.

Dodatkowym zadaniem członków komisji jest "PILNOWANIE" uczciwości przeprowadzanych wyborów i liczenia głosów!!!

Szczegóły w poczcie mailowej!