Komunikat Zarządu do członków oddziału wrocławskiego

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

A - ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz
B - ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie.

Czas pracy członków komisji A - w godzinach głosowania, a komisji ustalającej wyniki B w godzinach od 20:00 do czasu protokolarnego policzenia głosów.

Dodatkowym zadaniem członków komisji jest "PILNOWANIE" uczciwości przeprowadzanych wyborów i liczenia głosów!!!

Szczegóły w poczcie mailowej!