W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Wybory samorządowe 21 października 2018. Uchwała Zarządu SKPP

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej o rekomendowaniu członków SKPP na radnych

W nawiązaniu do uchwały Zarządu SKPP o czynnym poparciu apelu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP o aktywny udział osób ze środowisk policyjnych w wyborach samorządowych, jako ich przedstawicieli oraz w odpowiedzi na zaproszenie i udostępnienie miejsc na listach wyborczych do Sejmiku województwa dolnośląskiego, zgodnie z §7 Statutu Stowarzyszenia "o zgłaszaniu i popieraniu swoich przedstawicieli i członków stowarzyszenia, jako kandydatów do organów wybieralnych", Zarząd zarekomendował członków SKPP jako:

I - kandydatów na radnych wojewódzkich:

- w okręgu wyborczym nr 1 - miasto Wrocław

  insp. Andrzej Kląskała,

- w okręgu wyborczym nr 2 -powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski

  mł. insp. Jan Kupczak,

- w okręgu wyborczym nr 4 -miasto Jelenia Góra, powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki

  mł. insp. Zdzisław Mirecki

oraz

- w okręgu wyborczym nr 5 - miasto Legnica, powiaty: głogowski,jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki, złotoryjski

  asp. sztab. Alfred Serkies - spoza SKPP, lider legnickiego OKIU

II - kandydata na radnego miejskiego:

- w okręgu wyborczym nr 2 - dzielnica Warszawa-Wawer

  insp. Jan Strzeliński

-------------------------

Zaproszenie do kandydowania z list wyborczych otrzymaliśmy jedynie z jednego komitetu wyborczego.

Skorzystanie z zaproszenia nie oznacza dla nas utożsamiania się z jakąkolwiek partią polityczną, stanowi jedynie możliwość zaistnienia jako zbiorowość zawodowa realizująca obywatelskie prawo do wpływu na dobro wspólne.

Zarząd SKPP, zgodnie z wcześniejszą uchwałą, zaprasza wszystkich "mundurowych" kandydatów ubiegających się o mandat radnego na wspólną środowiskową wyborczą listę poparcia!

Mamy, jako całe środowisko policyjne, ponowną okazję udowodnić, że jesteśmy znaczącą grupą społeczno-zawodową i możemy mieć wpływ na wybór władz samorządowych, a w przyszłości na naszą sytuację: warunki służby, świadczenia i prawa!

Zarząd SKPP