W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Informacja o akcji zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych we Wrocławiu

W nawiązaniu do komunikatu Zarządu z 14 września informujemy, że w ramach akcji zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych we Wrocławiu:

- do przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz
- do ustalania wyników głosowania w obwodzie

Zarząd SKPP przekazał do miejskiej komisji wyborczej kandydatury 30 osób ze środowisk policyjnych, które w trakcie wyborów samorządowych będą zasiadały w obwodowych komisjach wyborczych.