Informacja o akcji zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych we Wrocławiu

W nawiązaniu do komunikatu Zarządu z 14 września informujemy, że w ramach akcji zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych we Wrocławiu:

- do przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz
- do ustalania wyników głosowania w obwodzie

Zarząd SKPP przekazał do miejskiej komisji wyborczej kandydatury 30 osób ze środowisk policyjnych, które w trakcie wyborów samorządowych będą zasiadały w obwodowych komisjach wyborczych.