W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Wybory samorządowe: apel Zarządu SKPP

Apel Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej o poparcie kandydatów na radnych ze środowisk mundurowych i udział w wyborach samorządowych

W związku z wyborami samorządowymi w dniu 21 października 2018 r. zwracamy się do Szanownych Koleżanek i Kolegów Policjantów w służbie czynnej i w stanie spoczynku oraz wszystkich osób związanych ze środowiskami mundurowymi z apelem o udział w wyborach.
Akt wyborczy można potraktować jako wyraz obywatelskiej dojrzałości i obywatelskiego wpływu na cywilizacyjny i kulturalny rozwój i obraz każdego miasta, gminy i województwa.

Warci naszego poparcia – w poczuciu solidarności środowisk mundurowych – są kandydaci należący lub wywodzący się z tych zbiorowości, bez względu na opcje polityczne przypisywane listom wyborczym, z których kandydują. W przypadku ich wyboru można od nich wymagać i wyrażać nadzieję, że będą godnie reprezentować i prezentować sytuację i potrzeby ludzi w mundurach i tych, którzy po latach służby już mundur zdjęli, jako pełnoprawnych członków lokalnych społeczności.

Liczymy też na to, że każdy z wyborców z naszych środowisk będzie się kierował przy wyborczej urnie wyborem kandydatów o bezspornych przymiotach etycznych i intelektualnych, szanujących Konstytucję i prawa obywatelskie, aktywnych i skutecznych w działaniach na rzecz wspólnych wartości.
Spotkajmy się w lokalach wyborczych!

Zarząd SKPP