W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Wybory samorządowe: apel ZW SEiRP RP województwa dolnośląskiego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy – członkowie dolnośląskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych pragnę poinformować Państwa, że Prezydium Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej we Wrocławiu w pełni popiera apel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP o aktywny udział osób ze środowisk służb mundurowych, a w tym byłych funkcjonariuszy policji jak i również aktualnie czynnych funkcjonariuszy Policji w wyborach samorządowych, jako przedstawicieli naszego środowiska zawodowego.

(...)

Przeczytaj cały apel