W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Zebranie z Zespołem Pomocy Prawnej SKPP 11 października 2018

W dniu 11 października br. o godz. 16.30 w DK "ŚNIEŻKA" (w czwartek) obędzie się kolejne spotkanie Zespołu Pomocy Prawnej z osobami korzystającymi z ochrony prawnej SKPP, funkcjonariuszami i członkami ich rodzin, dotkniętymi skutkami mundurowej ustawy represyjnej.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

- podstawy do zaskarżeń postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszaniu postępowań odwoławczych z uwagi na skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego zapytania prawnego o zgodności ustawy represyjnej z Konstytucją - na podstawie przygotowanego na zamówienie SKPP zażalenia, przez współpracującą kancelarię prawną,

- wskazówek przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich do zaskarżeń przedmiotowych postanowień,

- informacja o przyłączeniu się Rzecznika Praw Obywatelskich do wybranych spraw odwoławczych od decyzji ZER MSWiA
  obniżających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej z 2016 r. oraz

- o wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku podstawy prawnej do
  wniesienia skargi na przewlekłość postępowania organu emerytalno-rentowego.

Na spotkanie zapraszamy również innych zainteresowanych.

Zarząd SKPP