Zakaz „dorabiania” przez policyjnych emerytów!

W związku z pytaniami o wiarygodność przedmiotowej informacji potwierdzamy, że taki wniosek został został złożony w w Sejmie. Autor petycji -?

Komisja ds. spraw petycji zajmie się wnioskiem dotyczącym wprowadzenia zakazu pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej i jednoczesnego pobierania emerytury policyjnej przez policjantki i policjantów przed ukończeniem 60/65 roku życia.

Do sejmowej komisji ds. petycji wpłynął wniosek o wprowadzenie zakazu „dorabiania” i jednoczesnego pobierania świadczenia emerytalnego przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Policji, którzy nie ukończyli odpowiednio 60 i 65 lat. Autor petycji proponuje nowelizację ustawy o Policji i umieszczenie w niej trzech całkowicie nowych przepisów:

  1. „Policjant, który nie ukończył 65 lat (60 lat kobiety) traci prawo do dalszego pobierania emerytury mundurowej, jeśli pomiędzy okresem przejścia na świadczenie emerytalne a wiekiem 65 lat (60 lat kobiety) podjął dodatkową pracę zarobkową lub otworzył działalność gospodarczą.”

  2. „Emerytowany policjant, który prowadzi działalność gospodarczą, jest zatrudniony na umowie o pracę lub na umowie cywilno-prawnej, w celu zachowania świadczenia emerytalnego przed osiągnięciem wieku 65 lat (60 lat dla kobiet) jest zmuszony do zamknięcia działalności gospodarczej, rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ustawy.”

  3. „Emerytowany policjant, który nie dokonał zamknięcia działalności gospodarczej, nie rozwiązał umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej otrzymuje ponownie prawo do świadczenia emerytalnego po osiągnięciu 65 lat w przypadku mężczyzn lub 60 lat w przypadku kobiet.”

- Etap sprawy w Sejmie - petycja jednostkowa skierowana do komisji ds. petycji: zobacz na stronie Sejmu

- Treść petycji: pobierz