W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Kurs spadochronowy

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej zaprasza do uczestnictwa w kursie spadochronowym organizowanym w terminie maj–czerwiec 2013 r. dla:
- członków SKPP,
- kadry kierowniczej Policji jednostek garnizonu dolnośląskiego,
- funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz emerytowanych policjantów.

Termin kursu -  maj/czerwiec 2013 r.

Zakres kursu – podstawowy, obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne:

1 – zajęcia teoretyczne w terminie: 25–26 maja,
2 – zajęcia praktyczne – po dwa skoki w każdym dniu: 8–9 czerwca.

Zajęcia z kursu będą odbywały się na terenie aeroklubu w m. Szymanów.

Koszt uczestnictwa (preferencyjny) - 900 zł wraz z ubezpieczeniem.

Opiekun kursu: mł. insp. Zbigniew Beczyński – skoczek spadochronowy Wojsk Powietrzno-Desantowych,

Ilość uczestników – do 20 osób.

Kurs prowadzony będzie przez instruktora – Krzysztofa Wiśniewskiego.

Zapisy według wymienionej kolejności w terminie do 06.05.2013 przyjmuje podinsp. Mirosław Mulczyk, tel. 600 266 993.

Życzymy nietuzinkowych wrażeń i udanej przygody!!!