W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Informacja dla członków Stowarzyszenia poszukujących platformy wymiany myśli i poglądów

„Klub Dobrej Pamięci” jest ideą i wieloletnią inicjatywą organizacyjną Pani Marii Berny, byłej senator, zasłużonej działaczki społecznej, autorki wydanych drukiem parotomowych wspomnień, niezawodnej przyjaciółki policyjnej służby. Jest to forum spotkań z interesującymi osobowościami z różnych dziedzin życia publicznego, miejsce swobodnej dyskusji, zapoznania się z nieznanymi aspektami żywotnych problemów społecznych i inspiracji do przemyśleń. Spotkania te, prowadzone w trybie - według komputerowej terminologii, ale poza siecią – „online”, wypełniają lukę, której nie są w stanie zapełnić internetowe portale i „gadające głowy”. W ubiegłym roku do prezentacji obrazu i roli policji zaproszeni zostali insp. Andrzej Kląskała i insp. Marcin Brzeziński. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, którym brakuje tego rodzaju przejawów wymiany myśli i poglądów mogą korzystać z zaproszenia do uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach.

Tematyka spotkań i goście to m.in.:

- 5 września 2018 r.
Wrocławski Klubu Dobrej Pamięci gościł gen. Piotra Makarewicza, który mówił o zdolnościach bojowych Sił Zbrojnych RP w XXI wieku. Spotkanie było połączone z promocją Jego książki pt. "Gąsienicami po bezdrożach".

- 17 października 2018 r. Prelegent red. Andrzej Szumski, znany wrocławski dziennikarz sportowy – „O sporcie w Polsce i na Dolnym Śląsku - historia, stan obecny i plany na przyszłość”. Gościem specjalnym był pan Jacek Sutryk - kandydat na prezydenta Wrocławia.

- 21 listopada 2018 r. "Milicja-Policja-Bezpieczeństwo" Na zaproszenie Klubu wprowadzenie do dyskusji przedstawił insp. Marcin Brzeziński, a dyskusję poprowadził wspólnie z insp. Andrzejem Kląskałą. O spotkaniu piszemy tutaj: Spotkanie Wrocławskiego Klubu Dobrej Pamięci 21 listopada 2018

- 12 grudnia 2018 r. historia Panoramy Racławickiej i jej miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia. Pokaz filmu wspominającego jej dzieje i prelekcję  poprowadził Cezary Sokołowski a wsparciem artystycznym służył wybitny reżyser Stefan Szlachtycz.

- 13 lutego 2019 r. gościem debaty we wrocławskim Klubie Dobrej Pamięci nt. „Wolność w mediach” był znany dziennikarz, pierwszy redaktor naczelny dolnośląskiego oddziału Gazety Wyborczej i były działacz opozycyjny Leszek Budrewicz.

- 27 marca 2019 r. obyło się spotkanie z Wiktorem Kineckim - byłym naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego, posłem na Sejm oraz byłym dyplomatą – ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym w Indiach, Sri Lance, Singapurze i Nepalu oraz Jugosławii. Tematem wiodącym spotkania był "Interes państwa w strukturach międzynarodowych".

Spotkania mają charakter otwarty i odbywają się w sali klubowej Cukierni Wolak we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 158. W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Warto! O terminach kolejnych spotkań, które odbywają się w trzecią lub czwartą środę miesiąca, będziemy informować.