Relacja ze spotkania z insp. Markiem Kazimierczakiem 19.04.2013

"Każdy ma swego konika"„Każdy ma swego konika”, pod takim tytułem odbyło się w dniu 19 kwietnia 2013 r., w ramach cyklu „Aktywni inaczej”, promującego pozapolicyjną aktywność członków Stowarzyszenia, spotkanie z insp. Markiem Kazimierczakiem, byłym komendantem powiatowym Policji w Zgorzelcu, poświęcone jego „końskiej” pasji.

Insp. Marek Kazimierczak jest członkiem, a wcześniej był współzałożycielem i pierwszym prezesem Łużyckiego Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Na koń” w Łagowie. Bohater dnia rozczarował niektórych żartownisiów, bo wbrew ich oczekiwaniom nie wjechał na koniu do domu klubowego KWP, ale za to niezwykle interesująco opowiadał o historii konia jako gatunku w świecie zwierząt, rasach, hodowli, cechach, predyspozycjach, psychice i inteligencji tych czworonożnych sprzymierzeńców człowieka, o początkach i przebiegu swego zaangażowania, o kontaktach i uczestnictwie w hipicznych imprezach u przyjaciół zza zachodniej granicy. Opowieści te zilustrowane zostały bogatym serwisem fotograficznym. Insp. Kazimierczak odpowiadał też na liczne i różnorodne pytania zgromadzonego audytorium. Szczególnie zadowoleni mogli być ci ze słuchaczy, którzy „końskie” tematy znali dotąd wyłącznie z oglądania na przykład zawodów na wrocławskich Partynicach.

 

Reszta zdjęć dostępna po zalogowaniu.