W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Spotkanie z płk. dypl. Ryszardem Woźniakiem w ramach cyklu „Świadkowie historii opowiadają Wrocław”

Pułkownik opowie o swoich doświadczeniach uczestnictwa w pracach Kwatery Głównej Sił Ochrony ONZ w trakcie wojny w byłej Jugosławii. W tych działaniach bardzo licznie byli reprezentowani żołnierze z Wrocławia i Dolnego Śląska. Spotkaniu będzie towarzyszył pokaz unikalnych zdjęć oraz wystawa dokumentująca wydarzenia wojenne.
Będzie również okazja do tego, by zadać pytanie.

Spotkanie w ramach cyklu „Świadkowie historii opowiadają Wrocław” odbędzie się w środę 12 czerwca o godz. 16:30 w przestrzeni wystawy głównej w Centrum Historii Zajezdnia ul. Grabiszyńska. Udział bezpłatny.

Zachęcamy