Spotkanie z płk. dypl. Ryszardem Woźniakiem w ramach cyklu „Świadkowie historii opowiadają Wrocław”

Pułkownik opowie o swoich doświadczeniach uczestnictwa w pracach Kwatery Głównej Sił Ochrony ONZ w trakcie wojny w byłej Jugosławii. W tych działaniach bardzo licznie byli reprezentowani żołnierze z Wrocławia i Dolnego Śląska. Spotkaniu będzie towarzyszył pokaz unikalnych zdjęć oraz wystawa dokumentująca wydarzenia wojenne.
Będzie również okazja do tego, by zadać pytanie.

Spotkanie w ramach cyklu „Świadkowie historii opowiadają Wrocław” odbędzie się w środę 12 czerwca o godz. 16:30 w przestrzeni wystawy głównej w Centrum Historii Zajezdnia ul. Grabiszyńska. Udział bezpłatny.

Zachęcamy