W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego - dopłata do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop!

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego - dopłata do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop!

ORGAN POLICYJNY NIE MOŻE WSTRZYMYWAĆ SIĘ Z WYPŁATĄ  EKWIWALENTU  ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP!

III SA/Gd 218/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23:

Rzeczą organu policyjnego jest zatem dokonanie wyliczenia i wypłaty części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie art. 115a ustawy o Policji interpretowanego w zgodzie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP. Przepisy te stanowią bowiem wystarczającą podstawę prawną dla rozstrzygnięcia sprawy", także w przypadku funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby w trakcie obowiązywania uchylonego przez Trybunał przepisu określającego wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia policjanta.

Wyrok:  

W związku z wydaniem wyroku przez WSA i wskazaniem podstawy prawnejwypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop m. in. Zarząd Wojewódzki NSZZP Województwa Wielkopolskiego w dniu 14 bm. wystąpił z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego o niezwłoczne uruchomienie procedury wypłaty ekwiwalentu!

Więcej informacji w sprawie dopłaty do ekwiwalentu w artykułach zamieszczonych w zakładce Dopłata do ekwiwalentu w Dziale ”Zespół pomocy prawnej”.