Troje uczestników debaty z 8 października w Sejmie

W nawiązaniu do relacji z przedwyborczego spotkania w dniu 8 października br. we Wrocławiu środowisk mundurowych z kandydatami do Sejmu w wyborach w dniu 13 października br., z satysfakcją informujemy, że spośród siedmiu kandydatów uczestniczących w debacie mandaty posła na Sejmu uzyskało troje z uczestników:

- Jacek Protasiewicz (Unia Europejskich Demokratów) z Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe,
- Krzysztof Śmiszek (Wiosna) z Komitetu Wyborczego Lewica,
- Małgorzata Tracz (Zieloni) z Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska.

Kandydatom wybranym do Sejmu gratulujemy i wyrażamy nadzieję wywiązywania się z przedwyborczych zobowiązań.

MB