Członkowie SKPP ławnikami w kadencji na lata 2020-2023

Ławnikami zostali:

- podinsp. Violetta Brodziak w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu / II kadencja,
- mł. insp. Henryk Czum w Sądzie Rejonowym w Jaworze /IV kadencja,
- mł. insp. Jolanta Jabłońska-Cembruch w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu / I kadencja,
- insp. Marek Kazimierczak w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim / I kadencja,
- mł. insp. Jan Kupczak w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy / I kadencja,
- mł. insp. Wiesław Lisowski w Sądzie Okręgowym w Legnicy / II kadencja,
- mł. insp. Maria Lizak w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu /III kadencja,
- mł. insp. Marek Luty w Sądzie Okręgowym w Warszawie / II kadencja.

Z rekomendacji SKPP ławnikami zostali także:

- podinsp. Katarzyna Dąbkowska w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu / I kadencja,
- Pani Janina Smolińska-Strugała w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy / I kadencja,
- Pani Małgorzata Zegzuła z BL KGP w Sądzie Okręgowym w Warszawie / I kadencja.

Zarząd Stowarzyszenia gratuluje wyboru na ławnika sądowego i życzy pełnej satysfakcji z wypełniania zadań sędziego społecznego związanych z rozpoznawaniem i rozstrzyganiem spraw oraz bezstronnym wymierzaniem sprawiedliwości zgodnie z zasadami wiedzy, godności i uczciwości!