W trzecią rocznicę "uchwalenia" mundurowej ustawy represyjnej: konferencja w Senacie RP i poselski projekt zmiany ustawy emerytalnej

W dniu 16 grudnia 2019 r. - w trzecią rocznicę "uchwalenia" tej "ustawy" Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i organizacje będące jej członkami uczestniczyły w godz. 11:00-14:00 w Konferencji nt. "Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy - ocena skutków, możliwość zmiany" zorganizowanej w sali konferencyjnej Senatu RP przez Koalicyjny Klub Parlamentarny NOWA LEWICA RAZEM i FSSM RP, którą poprowadzili Poseł Andrzej Rozenek, Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński i Przewodniczący FSSM RP Zdzisław Czarnecki. Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej reprezentował insp. Andrzej Kląskała, Prezes SKPP.

Przed zakończeniem Konferencji przedstawiciele KKP NOWA LEWICA RAZEM złożyli w Kancelarii Sejmu RP poselski projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), będący de facto przywróceniem zapisów z roku 1994, czyli przelicznika 2,6% z a każdy rok służby niezależnie od okresów jej pełnienia, o czym następnie poinformowali media na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej.

Także w tym dniu represjonowani funkcjonariusze pikietowali przed Sądami Okręgowym w Warszawie, Wrocławiu i w innych miastach Polski domagając się rozpatrywania odwołań od decyzji obniżajacych ich emerytury i renty rodzinne, które miomo upływu prawie trzech lat pozostają zawieszone w oczekiwaniu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o zgodności ustawy represyjnej z Konstytucją.

Po Konferencji odbył się wiec przed Parlamentem. Głos zabierali politycy - przedstawiciele opozycyjnych klubów parlamentarnych KKP NOWA LEWICA RAZEM, KP-PSL-Kukiz15 oraz KO. Długą listę przemawiających otworzył Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który m.in. poinformował zgromadzonych o fakcie złożenia w Sejmie przez LEWICĘ poselskiego projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...).,

a następnie o godz. 17:00 odbyła się Msza św. w Katedrze Polowej WP w intencji ofiar ustawy represyjnej, (obecny był m.in. Poseł KO Tomasz Siemoniak - b. Minister Obrony Narodowej). Uczestnicy wysłuchali pięknego kazania ks. płk Mariusza Tołwińskiego w intencji represjonowanych funkcjonariuszy.

Więcej informacji, wraz z pełną relacją z konferencji - na stronie FSSM RP

Poselski projekt zmiany ustawy emerytalnej