W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Wystawa: „Porządek i zagłada. Policja w nazistowskich Niemczech”

We Wrocławiu w synagodze Pod Białym Bocianem prezentowana jest do połowy stycznia wystawa „Porządek i zagłada. Policja w nazistowskich Niemczech”. Wystawa została przygotowana przez policjantów z Niemieckiej Wyższej Szkoły Policji w Münster, w tym również członków IPA! Jeśli ktoś znajdzie chwilę czasu gorąco polecamy - treści bardzo interesujące!

Wystawa „Porządek i Zagłada. Policja w nazistowskich Niemczech” pokazuje rolę niemieckiej policji w czasach nazizmu. Policja była głównym instrumentem służącym utrzymaniu władzy przez reżim nazistowski, który od początku istnienia aż do upadku mógł liczyć na jej wsparcie.

Wszystkie jednostki niemieckiej policji dopuszczały się aktów terroru i zbrodni w imię ideologii nazistowskiej na początku na terenie Rzeszy Niemieckiej, a po wybuchu wojny w 1939 r. także na innych ziemiach opanowanych przez Wehrmacht. Szczególnie w Europie Wschodniej niemiecka policja dopuszczała się masowych prześladowań ludności cywilnej.

Wystawa została stworzona przez Niemiecką Wyższą Szkołę Policji w Münster na zlecenie Konferencji Ministrów Spraw Wewnętrznych i Senatorów Krajów Związkowych w Niemczech oraz dzięki zaangażowaniu doktora Detlefa Grafa von Schwerin i kuratora Wolfganga Schulte.

Wersja objazdowa w języku polskim, niemieckim i angielskim, którą po raz pierwszy zaprezentowano w roku 2018 w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau, powstała z inicjatywy koordynatora niemiecko-polskiej współpracy między społecznej i przygranicznej, premiera Brandenburgii, doktora Dietmara Woidke, oraz dzięki finansowemu wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

We Wrocławiu wystawa jest prezentowana od listopada 2019 r. do połowy stycznia 2020 r. w Synagodze pod Białym Bocianem, dzięki współpracy z Konsulatami Generalnymi Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu i Krakowie.

Zachęcamy. Warto, ku przestrodze i refleksji!

https://fbk.org.pl/wystawa-porzadek-i-zaglada/