Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP do nowych władz Parlamentu Europejskiego w sprawie ustawy represyjnej

Wystąpienia i apel Zarządu FSSM RP do nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie ustawy represyjnej z 2016 r., zablokowania i nieskuteczności sądowej drogi odwoławczej oraz nieprzestrzegania praworządności w Polsce:

Czytaj na stronie FSSM RP