19 lutego 2020 - pytania dot. ustawy represyjnej w Sądzie Najwyższym

Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP

W najbliższych dniach (tygodniach) trzy organy państwa, mające chyba największy wpływ na kształt polskiego prawa - Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Sejm RP (wg. kolejności chronologicznej posiedzeń), będą podejmować rozstrzygnięcia w sprawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... w zakresie mającym zasadnicze znaczenie dla tysięcy poszkodowanych jej nowelizacją z 16 grudnia 2016 r., czyli ustawą represyjną.

W kolejnych komunikatach Komisja Prawna będzie przybliżać zakres merytoryczny tematów, którymi będą się te organy zajmować. Ich oceny dokona wówczas, gdy pozna ich treść i uzasadnienia.

W pierwszym komunikacie o tym, co stanie na wokandzie Sądu Najwyższego w dn. 19 lutego br.

Czytaj na stronie FSSM RP