W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Sąd Najwyższy zrobił unik w sprawie pytań dot. ustawy represyjnej

W nawiązaniu do komunikatu z 18.02.2020 Komisji Prawnej FSSM RP zamieszczonego na naszej stronie, informujemy, że w dniu 19 lutego br. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów postanowił, że w sprawie pytań skierowanych przez Sąd Okręgowy w Białymstoku powinien wypowiedzięć się w składzie poszerzonym do 7 sędziów i to dopiero po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie pytań SO w Warszawie o zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji...

Analiza postanowienia: czytaj na stronie FSSM RP