Z głębokim żalem informujemy,

że zmarł nasz Kolega, Przyjaciel, Przełożony,

członek Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej,

inspektor Policji w stanie spoczynku

Bogdan Zuba

były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

do spraw administracyjno-gospodarczych,

człowiek niekwestionowanych zasług i nieposzlakowanej prawości.

Cześć Jego pamięci!

Bliskim i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej