W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Biuletyn Sekcji Światowej IPA - lipiec-sierpień 2020

Informacje IPA

Biuletyn Sekcji Światowej IPA na miesiące lipiec i sierpień 2020 wraz z tłumaczeniem.

Tradycyjnie zachęcamy do lektury nie tylko członków IPA.

Biuletyn do pobrania:

wersja polska:

wersja angielska: