W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Cyberpornografia – wstęp do Cyberzagrożenia

"Cyberpornografia – wstęp do Cyberzagrożenia" - artykuł autorstwa mł. insp. Ryszarda Piotrowskiego, który ukazał się w październikowym i listopadowym numerze "Dylematów Policyjnych".


Pełny, oryginalny tekst artykułu do pobrania:

Artykuły w wersji redakcyjnej: "Dylematy Policyjne" nr 10 (252)/2020, "Dylematy Policyjne" nr 11 (253)/2020