W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Relacja z I Wideokonferencji Naukowej „Prawo a bezpieczeństwo”

W dniu 7 października odbyła się I Wideokonferencja Naukowa „Prawo a bezpieczeństwo” zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych przy współudziale i pod patronatem honorowym m.in: Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.

Około 100 uczestników wysłuchało wykładów i obejrzało prezentacje na temat bezpieczeństwa dokumentów, bezpieczeństwa w zamówieniach publicznych, w postępowaniu sądowym, w aspekcie prawnym, w farmaceutyce oraz na temat bezpieczeństwa w obszarze życia publicznego oraz społecznego w okresie pandemii koronawirusa. Zostały także przedstawione programy prewencyjne realizowane przez Policję, w tym zapobiegania przestępczości pseudokibiców w ramach masowych imprez sportowych oraz Twój Parasol – aplikacja wspierająca osobę doznającą przemocy w rodzinie.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Komendant Stołeczny Policji, Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KSP w Warszawie. Patronat medialny objęło czasopismo n-t „Biegły Sądowy” oraz firma Page4You.
Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej reprezentował na konferencji mł. insp. Zbigniew Beczyński prezentując temat „Inicjatywy edukacyjne w zapobieganiu przestępczości pseudokibiców w ramach masowych imprez sportowych”. Wystąpienie naszego kolegi i przedstawiciela spotkało się z dużym zainteresowanie uczestników wywołując dyskusję na temat sposobów podniesienia bezpieczeństwa na imprezach masowych. Warto dodać, iż referaty przestawiane na konferencji zostaną wydane w ramach publikacji naukowej, a prelegenci otrzymali certyfikaty uczestnictwa.

Z programem, przebiegiem i wystąpieniami uczestników Wideokonferencji można zapoznać się:

- artykuł na naszej stronie
- artykuł na stronie Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych
- YouTube