W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Porozumienie o współpracy między PSRiBS a Warszawskim Oddziałem SKPP

Porozumienie między Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych a Warszawskim Oddziałem Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

Pobierz:

Eksperckie Porozumienie (artykuł z 25.11.2020)