W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


"Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r." - II konferencja w Senacie RP

W dniu 11 grudnia 2020r. pod patronatem i z udziałem wicemarszałków Senatu - Gabrieli Morawskiej-Staneckiej oraz Michała Kamińskiego odbyła się II konferencja pt. "Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r.", w której uczestniczyli także: posłowie - Andrzej Rozenek i Wiesław Szczepański, Przewodniczący FSSM RP Zdzisław Czarnecki, Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu prof. Marek Chmaj oraz prawnicy: mec. Aleksandra Karnicka - reprezentująca przed sądami represjonowanych funkcjonariuszy, Tomasz Oklejak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Marcin Szwed z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Zbigniew Cybulski z Komisji Prawnej FSSM RP.

Konferencja prasowa organizatorów konferencji: https://www.facebook.com/SenatRP/videos/2556885817934917

Relacja z Konferencji "Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r.": https://www.facebook.com/SenatRP/videos/725558288096376

Informacja i relacja z I Konferencji w Senacie RP w dniu 16 grudnia 2019 r. z naszej strony: tutaj.

Dane dotyczące działań sądów okręgowych w kraju w sprawach odwołań od decyzji obniżających policyjne świadczenia emerytalno-rentowe: