W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Biuletyn Sekcji Światowej IPA - grudzień 2020. Specjalne wydanie rocznicowe!

Informacje IPA

Ten numer jest wyjątkowy bo jest to specjalne wydanie rocznicowe - więc jest co czytać (100 stron) dużo historii, ale też informacji bieżących z różnych regionów Świata !  -  wszystko przetłumaczone przez Sekretarza Regionu IPA Wrocław - kol. Michała Sługockiego.

Miłej lektury!
Servo per amikeco!

wersja polska:

wersja angielska: