W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia. 

Naszemu Koledze

Panu pułkownikowi

Robertowi Boskowi

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Mamy Heleny

skłądają

Zarząd, Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy

ze Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej i wspólnej służby w Policji