W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Sprawy emerytalne - informacja dla emeryta i rencisty policyjnego

  Informacja ZER MSWiA

- konsultacja broszury informacyjnej dla emerytów i rencistów policyjnych oraz
- informacja o nowych wzorach legitymacji emeryta-rencisty MSWiA.
Uwagi i opinie do projektów, przesłane na skrzynkę pocztową SKPP, zostaną przekazane do Wydziału Organizacji i Analiz ZER MSWiA. Uwaga - bardzo krótki termin.

 

1. Pismo/mail z 12 października 2021 r.

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, opracował broszurę zatytułowaną "Informacja dla świadczeniobiorcy ZER MSWiA" , którą przesyłam w załączeniu. Mając na względzie przedstawienie w broszurze najważniejszych informacji, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o opinię. Zależy mi na wskazówkach i propozycjach zagadnień, które zdaniem Państwa - naszych  świadczeniobiorców, powinny być dodatkowo uwzględnione w opracowanym materiale.

Państwa opinia jest dla Zakładu cenna i pozwoli na przedstawienie najważniejszych zagadnień w "Informacji dla świadczeniobiorcy ZER MSWiA ", dlatego zwracam się  z prośbą o przesłanie Państwa uwag i sugestii do końca tygodnia, tj. do 15  października 2021 r. Brak informacji zwrotnej z Państwa strony potraktowana zostanie jako akceptacja treści.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku
Justyna Borowska
Zastępca Naczelnika Wydział Organizacji i Analiz ZER MSWiA


Informacja dla świadczeniobiorcy

Progi zarobkowe


2. Pismo/mail z 13 października 2021 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z art. 73 ust. 1 pkt 2 postanowień ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660) oraz § 3 pkt 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1289), Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA opracował wstępny wzór legitymacji emeryta-rencisty, który przesyłam w załączeniu. Dokument jest w dalszym ciągu procedowany, zgodnie z wytycznymi ww. rozporządzenia.

W opracowanym wzorze legitymacji emeryta-rencisty zmieniono kolorystykę, wprowadzając neutralną, biało-szarą wizualizację, dodatkowe elementy zabezpieczające blankiet przed fałszerstwem oraz logo ZER MSWiA. Mając na względzie rozpoznawalność legitymacji także przez osoby ze szczególnymi potrzebami, na blankiecie umieszczono napis "ZER" w języku Braille'a.

Pozostałe dane identyfikacyjne, wynikające z § 40 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2373 z późn. zm.), pozostają bez zmian.
W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku
Justyna Borowska
Zastępca Naczelnika Wydział Organizacji i Analiz ZER MSWiA


Wizualizacja legitymacji