W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia. 

Naszej Koleżance,

członkini Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

Pani młodszej inspektor Policji

Marii Pawęskiej-Jaremek

Zarząd, Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy

ze Stowarzyszenia oraz wspólnej służby

składają wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci Brata Jana