W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Czy IPN przeprosi zasłużonego lekarza za miano UB-eka?

Artykuł w "Gazecie Wyborczej"

List od Edwarda Malika do SKPP:

Dzień dobry,
Chciałabym serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Komendantów Policji Polskiej oraz zespołowi Prawnemu za poprowadzenie mojej sprawy i udaną współpracę przeciwko skomplikowanej i bezwzględnej machinie wymiaru sprawiedliwości, której wykładnią było objęcie mojej osoby ustawą dezubekacyjną. Dzięki Wam i Waszemu merytorycznemu, profesjonalnemu podejściu uzyskałem w pełni satysfakcjonujący mnie wyrok sądowy przywrócenia mi mojego dobrego imienia i honoru jako wojskowego i obywatela Polski oraz usunięcia pozostałych szykan związanych z chwilą objęcia mnie ustawą dezubekacyjną.
W załączniku bezpośrednie i bardzo osobiste podziękowanie Panu Prezesowi Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej we Wrocławiu Panu Inspektorowi mgr Andrzejowi Kląskała.
 
Z poważaniem
Edward Malik