XXIX Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych "Rabka-Zdrój"

W dniach 20–24 września 2022 w Rabce-Zdroju (pow. nowotarski, woj. małopolskie) odbędzie się XXIX Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych „Rabka-Zdrój 2022”. Organizatorami Rajdu są Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych oraz Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK. Corocznie w tej ogólnopolskiej imprezie turystycznej bierze udział około 250-300 osób (czynni funkcjonariusze i pracownicy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, żołnierze WP, resortowi związkowcy oraz emeryci i renciści wraz z rodzinami).

CEL RAJDU:

  • doskonalenie umiejętności uprawiania pieszej turystyki górskiej,
  • podnoszenie sprawności fizycznej, w tym orientowania się w terenie górskim,
  • poznawanie piękna przyrody oraz kultury regionalnej Gorców,
  • rekreacja i wypoczynek.

Honorowy patronat nad Rajdem objął Prezes Zarządu Głównego PTTK, a udział w Komitecie Honorowym potwierdzili już: Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Burmistrz Rabki-Zdroju, Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Prezydent Sekcji Polskiej IPA, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.

Organizatorzy zapraszają również sympatyków turystyki motorowej na XXIX Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych – Zlot Motorowy Klubu „Motomedyk” – Rabka-Zdrój 2022 w dniach 20-24 września 2022 r.

Szczegóły i opis "Rajdu" w regulaminie

Członków SKPP Zachęcamy do uczestnictwa - drużynowo lub indywidualnie. Istnieje możliwość dofinansowania wymaganych opłat organizacyjnych.