Porozumienie o współpracy SKPP - Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

W ramach realizacji celów statutowych SKPP w dniu 18 stycznia 2023 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy
Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu reprezentowaną przez Panią Rektor dr Annę Krajewską-Smardz a Stowarzyszeniem Komendantów Policji Polskiej reprezentowanym przez Prezesa insp. Andrzeja Kląskałę.

Odpowiedzialni za współpracę są:
- ze strony SKPP mł. insp. Zbigniew Beczyński Wiceprezes Zarządu SKPP,
- ze strony WSP dr Marcin Rudnicki Prorektor ds. Kształcenia.

Zarząd SKPP liczy na aktywne zaangażowanie Grupy Ekspertów Stowarzyszenia w skuteczną realizację celów porozumienia z Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu.

 

Treść Porozumienia po zalogowaniu