Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej
z głębokim żalem informuje, że zmarł nagle
wieloletni członek Stowarzyszenia i były członek Zarządu,
nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel, doświadczony
 i zasłużony Policjant, społecznik i pasjonat natury,
były Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Miliczu i Komendant Komisariatów Policji we Wrocławiu


młodszy inspektor Policji

Zbigniew Strugała


Cześć Jego pamięci!


Bliskim i Rodzinie Zmarłego składamy
wyrazy szczerego współczucia

 ______

Uroczystości pożegnania mł. insp. Zbigniew Strugały
w asyście policyjnej odbędzie się we wtorek 23 maja 2023 r. o godz. 10:00
w Trzebnicy na cmentarzu przy ul. Spokojnej 12.

 

  20 maja 2023