Gratulacje dla członków SKPP!

Gratulujemy naszym Kolegom, członkom Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, mł. insp. Markowi Biziukowi, byłemu naczelnikowi w Centralnym Biurze Śledczym i podinsp. Edwardowi Gnyszce, byłemu komendantowi powiatowemu Policji przywrócenia należnych im emerytur policyjnych, drastycznie obniżonych na podstawie haniebnej i gwałcącej konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawa ustawy represyjnej, niezgodnie z rzeczywistością określanej  jako „dezubekizacyjna”.

Koledzy Inspektorzy objęci byli – w sześcioletniej walce o swe prawa - wsparciem i skuteczną pomocą prawną Stowarzyszenia.

Szczerze Gratulujemy, a jednocześnie wiemy, że oprócz satysfakcji z wygranych spraw sądowych pozostanie poczucie krzywdy i goryczy!
Czekamy na dalsze pozytywne rozstrzygnięcia, także w sprawach, gdzie niektóre orzeczenia, pomimo zbieżnych czy wręcz identycznych stanów faktycznych są niekorzystne i budzą niesmak, podważając wiarę w bezstronność, obiektywizm i wiedzę w orzekanych sprawach.

Większość sądowych decyzji budzi jednak nadzieję co do powrotu norm praworządności oraz normalności i przyzwoitości w życiu społecznym, niszczonym między innymi przez akty zadekretowanych podziałów i nienawiści.

Na koniec sierpnia 2023 r. zakończono w obydwu instancjach 26 spraw odwoławczych funkcjonariuszy objętych pomocą prawną SKPP!
Wszystkim osobom serdecznie gratulujemy! Liczymy na kolejne sukcesy.List mł. insp. Marka Biziuka do Zarządu SKPP w dziale "Napisali do nas".