Święto Niepodległości - 105 rocznica odzyskania niepodległości!

W dniu 8 listopada 2023 r. z okazji obchodów Święta Niepodległości w garnizonie dolnośląskim,  wręczono odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse, a także podziękowania za pracę i służbę na rzecz porządku i bezpieczeństwa.
W trakcie uroczystości Decyzją Komendanta Głównego akt mianowania na stopień podinspektora Policji odebrał m.in. członek SKPP:

nadkom. Ryszard Jesiołowski
Naczelnik  WTO KWP we Wrocławiu


Gratulacje z okazji awansu na wyższy stopień służbowy złożył wyróżnionemu w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej Wiceprezes mł. insp. Zbigniew Beczyński, który reprezentował Stowarzyszenie w uroczystej zbiórce dolnośląskich policjantów.

artykuł i galeria na stronie Policji Dolnośląskiej

W  związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości Zarząd Stowarzyszenia składa gratulacje i życzenia członkom SKPP z okazji przypadających w bieżącym roku Jubileuszy:


20 lat Służby w Policji


Panu insp. Michałowi Białęckiemu

Zastępcy Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP

 

Panu podinsp. Ryszardowi Jesiołowskiemu

Naczelnikowi Wydziału Techniki Operacyjnej
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu


Panu nadkom. Rafałowi Adamczykowi

Naczelnikowi Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu25 lat Służby w Policji


Panu insp. Leszkowi Zagórskiemu

Komendantowi Miejskiemu Policji w Jeleniej Górze


Składamy Panom gratulacje i wyrazy uznania za lata efektywnej służby
oraz życzymy kolejnych wyzwań, osiągnięć i awansów,
a także niezmiennej satysfakcji ze służby w Policji.