W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Kurs spadochronowy - nowy termin

Ponowna propozycja Sekcji Sportowej SKPP.

Min. ilość uczestników: 15 osób (policjanci w służbie czynnej i w stanie spoczynku oraz członkowie rodzin).

Termin zgłoszenia uczestnictwa - 27.09.2013 r.

Program szkolenia:

Zakres kursu – podstawowy, obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne:

1 – zajęcia teoretyczne – dwa dni,
2 – zajęcia praktyczne – dwa dni, po dwa skoki w każdym dniu.

Zajęcia z kursu będą odbywały się na terenie aeroklubu w m. Szymanów.

Koszt uczestnictwa (preferencyjny) – 900 zł wraz z ubezpieczeniem.

Opiekun kursu: mł. insp. Zbigniew Beczyński – skoczek spadochronowy Wojsk Powietrzno-Desantowych,

Kurs prowadzony będzie przez instruktora – Krzysztofa Wiśniewskiego.

Zapisy w terminie do 27.09.2013 przyjmuje podinsp. Mirosław Mulczyk, tel. 600 266 993.

Warunkiem rezerwacji terminu i organizacji kursu a zwłaszcza utrzymania jego ceny jest  zebranie grupy 15 osób.

Poprzedni kurs został odwołany z powodu małej ilości osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu.