Komunikat Zarządu

Zgodnie z ustaleniami w trakcie Zebranie SKPP 2 lutego 2024 r. potwierdzamy:

- Walne Sprawozdawcze Zebranie SKPP odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00,
  Dom Klubowy KWP we Wrocławiu;
- szczegóły w mailu od Zarządu.

Zapraszamy!

Gościem honorowym Walnego Zebrania będzie gen. Adam Rapacki, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP, którego wystąpienie będzie dotyczyło oceny aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w środowisku policyjnym.