W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Artykuły z "Gazety Wrocławskiej"

Zamieszczamy skany artykułów z "Gazety Wrocławskiej", na które polemicznie odpowiedział w formie listu otwartego opublikowanego w miesięczniku "Dylematy Policyjne" insp. Marcin Brzeziński.

List otwarty insp. Marcin Brzezińskiego z "Dylematów Policyjnych" zamieścimy wkrótce.