W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Honorowi członkowie Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

 gen. insp. Antoni Kowalczyk

 Komendant Główny Policji w latach 2001-2003

 

 

 

nadinsp. Henryk Tusiński

Zastępca Komendanta Głównego Policji ds. Logistyki w latach 2007-2009

 

 

 

nadinsp. Dariusz Biel

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu w latach 2012-2013