W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2012-2015

Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej, realizując swoje cele statutowe, w związku z zakończeniem w bieżącym roku kadencji dotychczasowych ławników sądowych w sądach okręgowych i rejonowych, zgłosiło spośród oficerów byłej kadry kierowniczej Policji szesnastu kandydatów na ławników sądowych na kadencję w latach 2012-2015. Ławnikami nie mogą być czynni funkcjonariusze Policji. Wybory ławników były dokonywane przez organy administracji samorządowej w październiku 2012 r.

W wyniku tych wyborów, przeprowadzonych przez Rady Miejskie spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne, zawodowe, grup obywateli i prezesów sądów, ławnikami zostało wybranych 13 z 16 zgłoszonych przez Zarząd SKPP oficerów Policji:

- mł.insp. Henryk Czum w Sądzie Rejonowym w Jaworze (kolejna kadencja),
- insp. Ryszard Balczyński w Sądzie Rejonowym w Gostyniu,
- mł.insp. Paweł Górzyński w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze,
- insp. Andrzej Kląskała w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,
- podinsp. Zdzisław Kłęski w Sądzie Okręgowym w Legnicy,
- mł.insp. Maria Lizak w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,
- mł.insp. Bogusław Paliga w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,
- podinsp. Jerzy Rohoziński w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,
- insp. Mirosław Skarul w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,
- insp. Andrzej Słowik w Sądzie Rejonowym Wrocław Śródmieście,
- insp. Jan Strzeliński w Sądzie Okręgowym Miasta Stołecznego Warszawy,
- mł.insp. Jerzy Trzaska w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy,
- mł.insp. Henryk Wójcik w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Natomiast ponownie, na wniosek prezesów sądów, ławnikami zostali wybrani:

- Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, były wieloletni Komendant Powiatowy Policji w Środzie Śląskiej mł. insp. Tadeusz Kudryński oraz
- Sądu Okręgowego we Wrocławiu insp. Michał Howorski, były Komendant Wojewódzki Policji w Wałbrzychu a wcześniej wieloletni komendant Komendy Dzielnicowej Wrocław-Krzyki i szef jej służby kryminalnej.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie gratuluje wszystkim wybranym na ławników Sądów Okręgowych i Rejonowych i ma nadzieję, że kontynuowanie aktywności publicznej poprzez pełnienie funkcji ławnika sądowego jest umożliwieniem w interesie społecznym wykorzystania doświadczenia życiowego i zawodowego byłej kadry policji związanego z profesjonalnym stosowaniem prawa a także przedłużeniem ich aktywności społecznej.