"Zespoły antykonfliktowe Policji" w policyjnej praktyce zabezpieczania zgromadzeń

Autor"Zespoły antykonfliktowe Policji i koncepcja LPP oraz strategia 3D" - inne spojrzenie na realizację przez Policję zadań z zakresu komunikacji społecznej, wykorzystywanej w efektywnym „kontrolowaniu tłumu”. W załączeniu publikujemy artykuł, który ukazał się w numerze 4(26)/2013 "Kwartalnika Policyjnego" CSP.

 


Autor artykułu, mł. insp. Sławomir Cisowski, był przez wiele lat m.in. rzecznikiem prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz Zarządu CBŚ we Wrocławiu.
Obecnie pełni służbę w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie.

Zapraszamy do lektury kadrę i policjantów związanych z zagadnieniem policyjnego zabezpieczenia zgromadzeń oraz byłą kadrę Policji w celu konfrontacji swoich doświadczeń z tezami autora artykułu.

Artykuł w pdf

Źródło: strona www "Kwartalnika Policyjnego"