W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Spotkanie z podinsp. Jarosławem Łaganowskim - obecnie zastępcą Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

W ramach stowarzyszeniowego cyklu „Aktywni inaczej”, prezentującego policjantów wykazujących pozasłużbową aktywność zarówno w trakcie służby jak i po przejściu w stan spoczynku, w dniu 26 czerwca br. o godz. 15.45 w Domu Klubowym KWP we Wrocławiu przy pl. Muzealnym odbędzie się spotkanie z członkiem SKPP podinsp. Jarosławem Łaganowskim, aktualnie zastępcą Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Będzie więc okazja wysłuchać relacji naszego Kolegi o transporcie drogowym, zadaniach stawianych inspekcji i uzasadnieniu kontroli, współpracy z Policją, ale także pytać i rozstrzygać wszystkie kontrowersyjne kwestie istniejące wokół działalności inspekcji transportu drogowego, a w tym o fotoradarach, ewentualnym dublowaniu zadań policyjnej służby ruchu drogowego itp. Wspierał podinsp. J. Łaganowskiego będzie mł. insp. Czesław Oczkowicz, którego umiejętności i policyjne doświadczenie po zakończeniu służby również zostało wykorzystane przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Zapraszamy!