W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Relacja ze spotkania z podinsp. Jarosławem Łaganowskim i mł. insp. Czesławem Oczkowiczem 26 czerwca 2014

Kolejnymi „aktywnymi inaczej”, którzy przedstawili się w stowarzyszeniowym cyklu pokazującym pozasłużbową aktywność policjantów byli członkowie SKPP, reprezentujący obecnie dolnośląski Inspektorat Transportu Drogowego: podinsp. Jarosław Łaganowski, były zastępca szefa Sztabu KWP we Wrocławiu oraz były komendant wrocławskiej Straży Miejskiej, aktualnie zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz mł. insp. Czesław Oczkowicz, były naczelnik Wydziału KWP we Wrocławiu, którego umiejętności i policyjne doświadczenie po zakończeniu służby również zostało wykorzystane przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Otwarte, bardzo interesujące i prowadzone z pasją, spotkanie odbyło się w dniu 26 czerwca br. w Domu Klubowym wrocławskiej KWP. Licznie zebrani mieli okazję wysłuchać ciekawej relacji o strukturze i zadaniach Inspektoratu, a w tym: kontroli sposobu przewozu osób i rzeczy, kontroli czasu pracy kierowcy, stanu technicznego pojazdów i zabezpieczenia ładunków, ważeniu pojazdów i badaniu paliwa, kontroli autokarów, mobilnych stacjach kontroli, walce z szarą strefą taksówkową, kontroli ubezpieczenia przewozów, współdziałaniu z innymi podmiotami – oczywiście policją i służbą celną, a także współpracy międzynarodowej. Była też mowa o niezwykle istotnym oddziaływaniu poprzez programy profilaktyczne. Najwięcej pytań, wyjaśnień i dyskusji budził temat fotoradarów oraz problem automatycznej kontroli prędkości, elektronicznego poboru opłat i „bramek” na autostradach. Spotkanie niewątpliwie przybliżyło istotę pracy inspektorów transportu drogowego oraz rozwiało sporo wątpliwości związanych z ewentualną możliwością dublowania zadań i pracy policyjnej służby ruchu drogowego.

 


Reszta zdjęć dostępna po zalogowaniu